česky english
nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
jste zde: Česky » O NÁS » NAŠE POLITIKA » Kvalita

Kvalita

Společnost Foxconn zavedla systém řízení kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015, který nadále udržuje a neustále zlepšuje s cílem uspokojit potřeby všech svých zákazníků současných i budoucích.

Politika kvality

Politika kvality společnosti je důležitým nástrojem řízení společnosti. Vychází z celopodnikové strategie, obchodních vizí a poskytuje rámec pro stanovení cílů kvality. Je založena na naplnění následujících principů:

 1. Uvědomit si kvalitu poskytovaných produktů a služeb jako jednu z hlavních faktorů konkurenční výhody naší společnosti. Spokojenost zákazníků je naší nejvyšší prioritou a jedno z kritérií kvality.
 2. Zajistit vysokou a stabilní úroveň kvality produktů a služeb, které převyšují očekávání našich zákazníků.
 3. Kvalita a hodnota, které poskytujeme našim zákazníkům, jsou v rukách všech zaměstnanců naší organizace. Pracujeme společně, abychom dodali výrobky a služby s vysokou úrovní kvality. Každý z nás musí stále zlepšovat kvalitu své práce.
 4. Implementovat a rozvíjet systém soustavného vzdělávání pro všechny zaměstnance na všech úrovních v organizaci, aby se zlepšovaly jejich technické a odborné schopnosti.
 5. Dosáhnout standardní světové úrovně systému managementu kvality a udržet tento trend pomocí neustálého zlepšování.

Ve společnosti jsou definovány hlavní, řídící a podpůrné procesy a jejich vzájemné vazby. Všechny procesy a jejich výkonnost jsou stále sledovány, pravidelně hodnoceny a analyzovány. Na základě sledování a analýz jsou v procesech zaváděna nápravná opatření nutná pro splnění daných cílů a pro neustálé zlepšování na všech úrovních.

 

Základní principy systému řízení

Zaměření na zákazníka
Jsme závislí na svých zákaznících, a proto máme rozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, máme plnit jejich požadavky a snažit se předvídat jejichočekávání.

Vedení a řízení zaměstnanců
Vedoucí prosazují soulad účelu a zaměření společnosti. Vytvářejí a udržují interní prostředí, v němž se mohou lidé plně zapojit při dosahování cílů společnosti.

Zapojení všech zaměstnanců
Lidé na všech úrovních jsou základem naší společnosti a jejich plné zapojení umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch společnosti.

Procesní přístup
Požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li činnosti a související zdroje řízeny jako proces.

Systémový přístup k řízení
Identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti naší společnosti při dosahování jejích cílů.

Neustálé zlepšování
Neustálé zlepšování celkové výkonnosti naší společnosti je trvalým cílem organizace.

Přístup k rozhodování zakládající se na faktech
Efektivní rozhodnutí jsou založena na analýze údajů a informací.

Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy
Naše společnost a dodavatelé jsou vzájemně závislí a vzájemně prospěšný vztah zvyšuje schopnost vytvářet hodnotu.

 

CERTIFIKACE ISO 9001:2015

 

Vše výše uvedené je pravidelně ověřováno externími audity prováděnými společností BSI (British Standards Institution) dle požadavků normy ISO 9001:2015.

Certifikát ISO 9001:2015 Foxconn CZ

NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
AKTUÁLNĚ

Stránka 1 z 10  > >>

I v letošním roce proběhlo vyhlášení nejlepšího zaměstnavatele v rámci soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku. Společnost Foxconn obhájila prvenství mezi pardubickými zaměstanavateli již počtvrté za sebou.

I letos vyrážel Foxconn hledat talenty na studentské veletrhy. Cílem byl samozřejmě region Pardubice, ale nepropásli jsme ani Prahu nebo Plzeň – i tamější univerzity se stali na jeden den místem setkání studentů a absolventů se zaměstnavateli.