česky english
nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
jste zde: Česky » O NÁS » GDPR » Informace pro smluvní partnery

GDPR informace pro smluvní partnery

Informace o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery:

Správce osobních údajů: společnosti skupiny Foxconn, se kterými jste vstoupili do smluvního vztahu, popř. se kterými vedete jednání (seznam je uveden dole).

Jak kontaktovat správce: GDPRInfo@emea.foxconn.com

- dále i osobně nebo poštou na oddělení Compliance, popř. datovou schránkou

Účely zpracování: vedení výběrového řízení na dodavatele zboží nebo služeb a evidence o tomto řízení, uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, plnění zákonných práv a povinností vyplývajících z právního vztahu mezi Vámi a správcem nebo s ním souvisejících (daňové povinnosti, archivační povinnosti, atd.), ochrana majetku, života, zdraví osob a zájmů správce

Právní základ zpracování: a) plnění právní povinnosti, b) plnění smlouvy, c) oprávněný zájem správce spočívající zejména v ochraně majetku, života, zdraví osob a zájmů správce

Kategorie dotčených osobních údajů identifikační, adresní a kontaktní údaje, finanční a fakturační údaje, údaje týkající se pracovního poměru, podoba a lokalizační údaje (v případě návštěvy našich areálů, které jsou střeženy kamerovým systémem – nejedná se o zpracování údajů zvláštní kategorie)

Příjemci, resp. kategorie příjemců údajů: orgány veřejné správy (Finanční úřad, Úřad práce atd.), orgány činné v trestním řízení (soudy, Policie ČR atd.), smluvní partneři (je-li předání osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy), externí dodavatelé služeb jako zpracovatelé osobních údajů a další subjekty dle platných právních předpisů.

Vhledem k tomu, že některé služby a systémy jsou využívány společně napříč mezi společnostmi skupiny Foxconn, popř. jsou využívány stejné zdroje (např. pokud jde o bezpečnost), může mezi těmito společnostmi docházet k předávání osobních údajů. Vámi poskytnuté osobní údaje takto sdílíme pouze v případě, kdy je to nezbytně nutné.

Vámi poskytnuté osobní údaje nemáme v úmyslu předávat do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Doba uložení osobních údajů: po dobu nezbytně nutnou: tj. a) po dobu trvání výběrového řízení a smluvního vztahu a následně po dobu stanovenou platnými právními předpisy, b) po dobu nutnou pro naplnění oprávněného zájmu správce

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v sídlech společností skupiny Foxconn (personální oddělení, oddělení Compliance).

Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů následující práva:

 • k přístupu ke svým osobním údajům: subjekt údajů má právo získat přístup ke svým osobním údajům a také má právo na informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, v jakém rozsahu, za jakým účelem, po jakou dobu atd.,
 • požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
 • požádat o výmaz osobních údajů,
 • požádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů nežádá výmaz svých osobních údajů, nýbrž omezení zpracování, c) správce již osobní údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, d) subjekt údajů vznese námitku proti zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • žádat přenositelnost osobních údajů, pokud a) je zpracování založeno na  souhlasu subjektu údajů nebo plnění smlouvy a b) je zpracování automatizované, má subjekt osobních údajů právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • podat stížnost na zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů (sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice).

 

Obecně máte právo Vy i subjekt osobních údajů neposkytnout nám osobní údaje. V některých případech může být poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem – pokud by v takovém případě osobní údaje poskytnuty nebyly, nelze očekávat uzavření smlouvy ani její plnění. Pokud potřeba zpracování osobních údajů vyplývá ze zákona, důsledky neposkytnutí těchto osobních údajů se řídí právními předpisy.

Osobní údaje zpracováváme automatizovaně popř. manuálně. K automatizovanému rozhodování (tj. rozhodování založenému výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů) ani k jejich profilování u nás nedochází.

V případě jakýchkoliv podnětů, či dotazů nebo za účelem uplatnění práv subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů (včetně stížností) se můžete Vy i subjekt údajů obrátit na naše Compliance oddělení:

 

 • Osobně na oddělení Compliance na adrese našeho sídla
 • Poštou na oddělení Compliance na adresu našeho sídla
 • Emailem na adresu GDPRInfo@emea.foxconn.com
 • Datovou schránkou

 

Seznam správců osobních údajů:

 • Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 25965361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17934, ID datové schránky: b38626e
 • FOXCONN CZ s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 25938002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16095, ID datové schránky: v56cem6
 • Foxconn Technology CZ s.r.o., se sídlem Kutná Hora – Karlov 245, PSČ 28401, IČO: 27516032, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 149895, ID datové schránky: vns6265
 • Foxconn DRC s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04352475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35677, ID datové schránky: 2i579yy
 • Foxconn 4Tech s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04352416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35676, ID datové schránky: gyj79y7
 • GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 27524850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24088, ID datové schránky: bbz8hzv
 • Foxconn Europe Digital Solutions s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04390962, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35745, ID datové schránky: 26h8ur5
 • VaultDX s.r.o., se sídlem Karlov 245, 284 01 Kutná Hora, IČO: 04345461, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246233, ID datové schránky: kq9774q
 • TradeDX s.r.o., se sídlem Karlov 245, 284 01 Kutná Hora, IČO: 05861551, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 271821, ID datové schránky: qw8fbwz
 • FITA Energy Solutions a.s., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 07083254, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3712, ID datové schránky: mf98gpr

 

NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
AKTUÁLNĚ

Stránka 1 z 10  > >>

I v letošním roce proběhlo vyhlášení nejlepšího zaměstnavatele v rámci soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku. Společnost Foxconn obhájila prvenství mezi pardubickými zaměstanavateli již počtvrté za sebou.

I letos vyrážel Foxconn hledat talenty na studentské veletrhy. Cílem byl samozřejmě region Pardubice, ale nepropásli jsme ani Prahu nebo Plzeň – i tamější univerzity se stali na jeden den místem setkání studentů a absolventů se zaměstnavateli.