česky english
nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
jste zde: Česky » KONTAKTY » Podněty » GDPR

Informace o zpracování osobních údajů


V případě, že nám v rámci podnětu sdělíte své kontaktní či jiné osobní údaje, budeme je zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy, a to způsobem a v rozsahu popsaném níže.


1. Správce osobních údajů:

Foxconn European Manufacturing Services s.r.o.

Adresa a sídlo: U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice

ID datové schránky: b38626e

 

2. Kategorie osobních údajů:
Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, korespondenční adresa, telefon (popř. další kategorie údajů, které nám sdělíte).
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Žádáme Vás, abyste nám v rámci Vašeho podnětu nesdělovali jiné osobní údaje, než je Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, korespondenční adresa a telefon.


3. Účel zpracování:
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem možnosti zaslání odpovědi k Vašemu podnětu.


4. Důvod zpracování:
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu na straně správce, kterým je neustálé zlepšování služeb, pracovního prostředí, vztahů s veřejností a kontrola dodržování nastavených standardů.


5. Doba zpracování:
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 1 rok od poskytnutí informace o vyřešení Vašeho podnětu.


6. Bezpečnost zpracování:
Za účelem ochrany Vašich osobních údajů jsme přijali potřebná technická, administrativní a bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Tato opatření zajišťují vhodnou úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Mezi bezpečnostní opatření, která používáme, patří mimo jiné firewally, šifrování dat, omezení oprávnění přístupu k osobním údajům na nezbytně nutný rozsah a s tím spojené kontrolní mechanismy.
Osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu a to automatizovaně i manuálně. K automatizovanému rozhodování (tj. rozhodování založenému výlučně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů) ani k jejich profilování u nás nedochází.


7. Poučení o právech
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na potvrzení, zda jsou zpracovávány a v jakém rozsahu, na přístup k nim, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jakož i na předání takových osobních údajů jinému správci (pokud jsou zpracovávány automatizovaně). Dále máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u správce osobních údajů, nebo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice).
V případě jakýchkoliv podnětů, či dotazů nebo i za účelem uplatnění Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů (včetně stížností) se můžete obrátit na naše Compliance oddělení:

• Osobně na oddělení Compliance na adrese našeho sídla

• Poštou na oddělení Compliance na adresu našeho sídla

• Emailem na adresu GDPRInfo@emea.foxconn.com

• Datovou schránkou


8. Předávání osobních údajů
Z důvodu naší snahy o zajištění stejné úrovně standardů v rámci celé skupiny Foxconn (Česká republika) mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty ostatním společnostem v rámci této skupiny – uvedené společnosti budou v pozici zpracovatele nebo společného správce a odpovídají za bezpečnost zpracování v souladu s aktuálně platnými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů stejně jako my. Nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, které dodržujeme, jsou zejména, nikoliv však výlučně, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

 

 

 

NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
AKTUÁLNĚ

Stránka 1 z 10  > >>

I v letošním roce proběhlo vyhlášení nejlepšího zaměstnavatele v rámci soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku. Společnost Foxconn obhájila prvenství mezi pardubickými zaměstanavateli již počtvrté za sebou.

I letos vyrážel Foxconn hledat talenty na studentské veletrhy. Cílem byl samozřejmě region Pardubice, ale nepropásli jsme ani Prahu nebo Plzeň – i tamější univerzity se stali na jeden den místem setkání studentů a absolventů se zaměstnavateli.