česky english
nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
jste zde: Česky » O NÁS » NAŠE POLITIKA » ESD Standard

Ochrana elektronických komponentů před elektrostatickými jevy

Každý pracovník je v plné míře zodpovědný za dodržení ESD procesu, používaní a ochranu všech ESD pomůcek (ESD štítky, ESD náramky, ...)

Společnost FOXCONN CZ, s.r.o. klade velký důraz na dodržování všech požadavků týkajících se ochrany komponentů citlivých na elektrostatický náboj (ESD). Protože všechny klíčové komponenty počítače jsou velmi náchylné na poškození elektrostatickým nábojem, musíme tyto komponenty dostatečně chránit.

Na poškození komponentů stačí statické napětí 1000 V, ale člověk vnímá napětí od 2000 V do 5000 V. Proto k poškození komponentů může dojít bez toho, aby jsme to vnímali.

Hlavní podstata ochrany před elektrostatickým nábojem spočívá v eliminaci nebezpečného elektrostatického náboje. Protože nebezpečný elektrostatický náboj vzniká mezi materiály s různými potenciály. Za účelem efektivní ochrany musíme zabezpečit ve vyhrazených prostorech implementaci ESD ochranných prostředků. Tyto ESD ochranné prostředky se netýkají jen pracovních stolů, podlah anebo vozíků, ale i zaměstnanců, kteří pracují v ESD vyhrazených prostorech. Proto používají operátoři ESD pláště v kombinaci s ESD náramky anebo ESD patěnkami. ESD ochranné pomůcky jsou citlivě volené pro jednotlivé pracovní pozice s důrazem na potřebnou mobilitu operátorů při práci a co nejmenší zásah do jejich pracovní činnosti. Všichni noví operátoři, ale i inženýři a manažeři musí projít vstupním ESD školením, kde dostávají všechny potřebné informace o ESD ochraně. Tyto ESD školení se v pravidelných intervalech opakují. Dodržování všech ESD procesů je pravidelně kontrolované ESD auditory a ESD koordinátory. Případné neshody jsou evidované a odstaněné. Naše společnost implementovala komplexní ESD program, který vychází z národních a mezinárodních standardů.

ESD (Electrostatic Discharge) – Elektrostatický výboj
přenos elektrostatického náboje mezi předměty o rozdílném elektrostatickém potenciálu, způsobený přímým kontaktem nebo indukcí elektrostatického pole.
EPA (ESD protected area)
ESD vyhrazený prostor sloužící k manipulaci s ESDS materiálem. Jedině v EPA je možná manipulace s ESDS komponenty bez ochranného obalu (ESD sáčku).

K elektrostatickému výboji může také dojít, když subjekt nabitý elektrostatickým nábojem se přiblíží k součástce na vzdálenost menší než 30 cm. Obecně platí 1 mm = 1 kV přeskokové napětí.

 • člověk vnímá napětí mezi 2 kVolty až 5 kV, k poškození součástky stačí 1 kV.
 • člověk slyší výboj >6000 V a vidí výboj >8000 V
NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
AKTUÁLNĚ

Stránka 1 z 10  > >>

I v letošním roce proběhlo vyhlášení nejlepšího zaměstnavatele v rámci soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku. Společnost Foxconn obhájila prvenství mezi pardubickými zaměstanavateli již počtvrté za sebou.

I letos vyrážel Foxconn hledat talenty na studentské veletrhy. Cílem byl samozřejmě region Pardubice, ale nepropásli jsme ani Prahu nebo Plzeň – i tamější univerzity se stali na jeden den místem setkání studentů a absolventů se zaměstnavateli.